Alf Opheim Optikk

Opningstider

man-fre 09:00-16:30 lørdag 10:00-14:00

Kontaktinfo

56 51 15 02 post@opheim.no

Nettstad

http://www.opheim.no

Forretningen vart etablert i 1922 av Knut S. Opheim. Frå urmakarutdanning førte vegen bedrifta vidare til interesse for optikk og optikerutdanning og etter kvart ei særskild interesse for samsynproblematikken. Tre generasjonar seinare er Alf Opheim idag blant dei fremste i verda innan samsynsanalyser og veiledning, og me har pasientar frå heile landet.

 

Me har godt utval av innfatningar og våre leverandørar oppdaterer oss med det siste innan mote, form og farge. Me gir veiledning og råd med valg av innfatning og glass i alle prisklassar og kvalitetar. Alf Opheim Optikk har meir enn 50 års klinisk erfaring med synsvanskar og utfører alle typar analyser for små og store synsfeil.

 

Me tilpassar òg alle typar kontaktlinser som kan dekke dei fleste synsbehov, og alle andre tradisjonelle eller tradisjonelle synshjelpemidler. 

 

Me investerar i det siste nye innan teknologiske måleinstrument og kan kartleggje dine synsutfordringar særs nøyaktig . Dette for å forbetre din arbeidskapasitet, utholdenheit og livskvalitet i arbeidssituasjon eller skule. Me har delteke i flere spennande forskningsprosjekt og seminarar retta mot barn og syn, og er generelt fagleg delaktig i mange konferansar og seminarar innan optiometrien. 

 

Som autorisert helsepersonell er vår plikt å henvise til øyelege ved behov. 

 

Vårt kjede samarbeid med Alliance Optikk gir felles innkjøpsavtalar og faglege utvekslingar.

 

Du er alltid velkomen til å snakke med oss om syn og synsproblem.

Alle medlemer