Bruket Arkitektur

Opningstider

Kontaktinfo

post@bruket.no | 975 85 853

Nettstad

http://bruket.no

Bruket Arkitektur AS starta opp i 2014. Kontoret har fokus på tett oppfølging av kundar, skreddarsydde løysingar og rasjonelle prosessar. Kontoret har som mål å levera bærekraftige løysingar som spelar på lag med miljø og enkeltindivid så vel som samfunn og økonomi.

Alle medlemer