Logolink

Opningstider

Kontaktinfo

Vangsgata 26 A, 5700 Voss 91 700 600 post@logolink.no

Nettstad

http://logolink.no

Med tre kreative sjeler og over 30 års erfaring tilbyr Logolink tenester innan grafisk design, trykking, web, bildekor, skilting og mykje meir.

Logolink AS vart starta i 2007 av Inge Draugsvoll og Anne-May Hofseth som eig og driv selskapet. Året etter vart Wenche Myhre Carlisle med på laget.

Kombinasjonen av bransjeerfaring, kreativitet og pågangsmot har gitt oss mange og varierte kundar, og store oppdrag. Vår hovudoppgåve er å formidle kunden sin bodskap på ein tydeleg og kreativ måte, gjennom god design og gjennomtenkte løysingar. Å bruka oss skal vera ei lønsam investering, gjennom profesjonelle og gjennomtenkte produkt og tenester.

Treng du hjelp til marknadsføring, visualisering, ny nettside eller liknande? Me har ei praktisk tilnærming til alle oppdrag - rett på sak for å innfri dine forventningar og krav.

Hjå oss er ingen kundar for store og ingen for små. Velkomen til Logolink når noko skal skapast!

Alle medlemer