Voss Sparebank

Opningstider

Vinter: man-ons, fre 09:00-15:30 torsdag 09:00-16:30 Sommar: man-ons, fre 09:00-15:15 torsdag 09:00-16:30

Kontaktinfo

post@vossabanken.no 56 52 03 00

Nettstad

http://www.vossabanken.no

Voss skal vera ein god plass å bu. Stor aktivitet og mangfald i tilbod er viktig. Kvart år gjev me ein del av overskotet attende til lokalsamfunnet. Det betyr at når du vel å vera kunde i Voss Sparebank, så vel du også å bry deg om lokale føremål og aktivitetar.

 

Hjå oss får du eigen rådgjevar, god service og konkurransedyktige vilkår.

 

Velkomen innom!

Alle medlemer