Voss Veksel- og Landmansbank

Opningstider

man-ons 09:00-15:30 torsdag 09:00-16:30 fredag 09:00-15:30 Sommartid i perioden 01.05 – 31.08 man-ons, fre 09:00-15:00 torsdag 09:00-16:30

Kontaktinfo

Banksjef Einar Larsen 56 52 35 00 / post@vekselbanken.no Vangsgata 24, 5700 Voss

Nettstad

http://www.vekselbanken.no

Vekselbanken - ein lokal, sjølvstendig og børsnotert forretningsbank.  

 

Våre dyktige medarbeidarar legg stor vekt på å gje deg som kunde gode og fornuftige råd.  Me meiner me er ein god medspelar for kundane og lokalsamfunnet vårt.

 

Hjå oss får du tilgang på alle typar banktenester som lån, betalingsformidling, sparing og plassering, og gjennom vårt eigarskap i Eika Gruppen tilbyr me alle typar skade- og livsforsikringsprodukt, kredittkort, leasing samt sparing i ulike fond.

 

Me er ein menneskeorientert bank som meiner at god rådgjeving vert best når mennesker snakkar med kvarandre, men me har også moderne automatiserte løysingar som gjer daglegdagse oppgåver enkelt for deg som kunde.

Alle medlemer